Tutkimusinfrastruktuurien tietojen toimitus tutkimustietovarantoon

Lomakkeella toimitetaan tutkimusinfrastruktuurien tietoja tutkimustietovarantoon. Lomake perustuu Finn-ARMA-verkoston tutkimusinfrastruktuuriryhmän kanssa tehtyyn työhön. Lomake on suunniteltu erityisesti niille tutkimusorganisaatioille, joiden järjestelmistä ei ole saatavissa suoraan tietoa tutkimusinfrastruktuureista.

Tutkimusinfrastruktuurit on hahmoteltu kokonaisuudeksi, joka muodostuu infrastruktuurin yleisestä kuvauksesta sekä yhdestä tai useammasta palvelusta. Lisäksi infrastruktuurilla ja palveluilla voi olla yksi tai useampia erillisiä yhteystietoja. Tutustu tarkemmin täällä: https://wiki.eduuni.fi/x/awgtBQ.

Huom. Lomake on beetaversio. Lisätietoja osoitteesta tutkimustietovaranto@csc.fi

Onko tutkimusinfrastruktuurilla URN-tunniste?
Akatemian aiemmalla tiekartalla olleille infrastruktuureille annettiin URN-tunnisteet. Jos infralla on URN, sen voi kertoa tässä. Jollei URN-tunnistetta ole, kentästä ei tarvitse välittää.

1. Tutkimusinfrastruktuurin kuvailutiedot

Infrastruktuuria koskevat tieteenalat (ks. Tilastokeskuksen tieteenalaluokitukset)

2a. Tutkimusinfrastruktuurin yhteystiedot

Tutkimusinfrastruktuurin yhteystiedot toimitetaan tässä. Yhteystiedot ovat palvelukohtaisia, mutta palveluilla voi olla samat yhteystiedot. Palvelukohtaisia yhteistietoja tarvitaan esimerkiksi silloin, kun infrastruktuuri on hajautettu, sen palveluita tuottaa useampi kuin yksi organisaatio ja palveluiden käyttö organisaatioiden kautta erikseen.

2b. Koordinoiva organisaatio

3. Tutkimusinfrastruktuurin palvelu

3a. Palvelun tiedot

3b. Palvelun yhteystiedot

3c. Koordinoiva organisaatio

3d. Palvelun muut palvelupisteet

Lomakkeen lähetys